Laris MLS

Laris MLS предоставя абонамент за ползване на платформата, с възможност за управление на дейностите по търсене и добавяне на ексклузивни оферти.

Абонаментният план дава възможност за ползване на следните функционалности:

Профил – възможност за публикуване на информация за брокера и агента, контакти за връзка

Администрация - възможност за настройка на съдържащите се в менюто функции

Оферти – съдържа информация за офертите и дава възможност за тяхното публикуване и търсене

Абонаменти – управление на закупените абонаменти за ползване на платформата

Поръчки – управление на поръчките за закупуване на абонаменти

Списъци избрани оферти – създаване на персонализирани списъци с оферти, с възможност за тяхното редактиране, в зависимост от търсенето на клиентите

Бележки - позволява добавяне на бележки към определен клиент и оферта, както и тяхното търсене

Laris MLS може да се ползва в комбинация с абонамент Laris ERP.