Администратор НСНИ

Национално сдружение недвижими имоти, като независима браншова организация, обединява българските фирми, имащи за предмет на дейност операции с недвижими имоти, на основата на желанието им за създаване и утвърждаване на лоялна конкуренция и коректни взаимоотношения помежду им в условията на пазарна икономика, спазване на принципите за етика в професионалния подход и в браншовата специализация. НСНИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. Една от основните цели на НСНИ е регламентиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти.