Функции Администратор НСНИ

  • Одобрява регистрациите на агенции, които са членове на MLS, респективно и на брокери/агенти
  • Управлява обяви, например може да блокира обяви, поради нередност и да я върне на автора за поправка
  • Изпраща съобщения, в случай че потребителите не спазват правилата на Laris MLS
  • Санкционира брокери и агенти или директно агенцията
  • Прекратява достъпа на агенции до платформата, респективно и на брокери и агенти
  • Одобрява публикуването на новини, заявени от агенции
  • Обработва всички сигнали за нередности
  • Изготвя справки