LARIS MLS&ERP - БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО ЮНИ 2021

Поради предизвикателствата през последната година, пред които бе изправен бизнеса, LARIS MLS удължава срока за безплатен достъп до платформата до юни 2021 г.

LARIS MLS

Laris MLS е вид абонамент за ползване на платформата Laris, който предоставя възможност за управление на дейностите по търсене и добавяне на ексклузивни оферти в платформата.

АВТОМАТИЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ В LARIS

Екипът ни разработи функционалност, позволяваща автоматично въвеждане на оферти в LARIS MLS.

LARIS ERP

Laris ERP е вид абонамент за ползване на платформата Laris, който предоставя възможност за управление на административните дейности в работата на брокерите и агентите.

Партньори