LARIS MLS

Laris MLS е вид абонамент за ползване на платформата Laris, който предоставя възможност за управление на дейностите по търсене и добавяне на ексклузивни оферти в платформата.

LARIS ERP

Laris ERP е вид абонамент за ползване на платформата Laris, който предоставя възможност за управление на административните дейности в работата на брокерите и агентите.

АВТОМАТИЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ В LARIS

Екипът ни разработи функционалност, позволяваща автоматично въвеждане на оферти в LARIS MLS.

Партньори