Laris MLS

Laris MLS е вид абонамент за ползване на платформата Laris. Той предоставя възможност за управление на дейностите по търсене и добавяне на ексклузивни оферти в платформата.

Laris ERP

Laris ERP е вид абонамент за ползване на платформата Laris. Той предоставя възможност за управление на административните дейности в работата на брокерите и агентите.

Партньори