Ексклузивно представителство

Какво означава договор за ексклузивно представителство?

Договорът за ексклузивно представителство (договор с права) е срочен договор, с който предоставяте правата за продажба/покупка или отдаване под наем/наемане на имот на един брокер, който поема ангажимента и има задължението да презентира и предложи имота на всички останали участници на пазара - купувачи и посредници,  с цел да постигне най-добрата оферта за него. За периода на договора, Вие не използвате други брокери и не предлагате самостоятелно имота.

Защо договор за ексклузивно представителство е правилният избор за вас?

 • Вие избирате срок на договора, с който да се обвържете ексклузивно с брокера;
 • Гарантирате си най-добри условия за сделка, които се защитават от брокера;
 • Вашият ексклузивен брокер ще даде пълен приоритет на продажбата на Вашия имот;
 • Брокерък ще инвестира в реклама на имота Ви;
 • Получавате обективен, професионално изготвен анализ на местния пазар и оценка на имота Ви;
 • Съкращавате времето от пускане на обява до реална продажба;
 • Вашият брокер е задължен да предлага имота на всички професионално работещи брокери и потенциални купувачи;
 • Сигурни сте, че Вашият ексклузивен брокер ще осъществява контрол срещу нерегламентирано предлагане на вашия имот;
 • Ексклузивното представителство е най-ефективния метод за успешното реализиране на имота ви на пазара.

Предимства на ексклузивния договор:

 • Гаранция за най-добра цена;
 • Сигурност, обратна връзка и отчетност за потребителя;
 • Висока степен на ангажираност на брокера;
 • Срочност на ексклузивното представителство;
 • Достъп до мрежа от 2500 професионалисти.

Статии:

Какво да направим, ако агенции продължават да предлагат имота, който сме придобили