Формат за автоматично въвеждане на оферти

С цел пълно и изчерпателно въвеждане на оферти с всичките атрибути, които поддържа платформата LARIS, е разработен специфичен формат за въвеждане.
За връзка, може да използвате API тук.
Пълно описание на API.