Функции на LARIS MLS

 

  • Обмен на ексклузивни оферти
  • Обмен на информация между агенти и брокери с ограничен достъп
  • Анализ на тенденциите на пазара
  • Прогноза за тенденциите на пазара
  • Изготвяне на статистика за процента на корекция между цената на офертата и продажната цена