Цели на LARIS

  • Точна и достоверна информация за имотите
  • Професионално и коректно управление на процеса по предлагане на имоти
  • Отклик на нуждите на клиента
  • Достъп до платформата само за одобрени потребители от всяка географска точка
  • Подобряване на доверието между брокери и клиенти