Инвестициите в бизнес имоти в България ще задържат нивото си през 2019 г.

23.7.2019 г.
През миналата година страната ни е била най-активният пазар в Югоизточна Европа, според доклад на консултантска компания

Активността на инвеститорите в бизнес имоти в България, Сърбия и Хърватия през тази година се очаква да достигне нивата си от предходната, а в Словения - да нарасне значително, прогнозира консултантската компания CBRE в свой доклад за пазара на бизнес имоти в Югоизточна Европа.

През миналата година България е била най-активният пазар сред четирите страни с дял от 44% от общия обем на трансакциите. Изминалата 2018 г. е била рекордна и за Сърбия, въпреки че тя е имала дял от едва 15% от общия инвестиционен обем. Хърватия е имала дял от 27% от общия обем трансакции, а делът на Словения е достигнал 14%.

Началото на тази година беше белязано от придобиването на десет актива в Словения на местната верига за бързооборотни стоки Mercator от австрийската компания Supernova на цена от 116,6 млн. евро. Друга голяма трансакция от началото на годината е придобиването на офис сградата City Tower в София от гръцкия фонд NBG Pangaea REIC за около 78 млн. евро.

Въпреки че първите месеци на 2019 г. не бяха особено активни и има малко финализирани сделки, редица други трансакции ще бъдат осъществени до края на годината, отбелязва CBRE. Компанията очаква двигател на инвестиционния пазар да бъдат търговските площи, но благодарение на развитието на нови офис проекти този сегмент също ще привлече по-голям интерес от инвеститорите.

Свиването на доходността на четирите основни пазара в Югоизточна Европа е продължило и през 2018 г. макар и с по-бавен темп. Доходността от първокласни търговски центрове в Сърбия и Хърватия е останала непроменена, а в Словения и България е отчетен спад с между 25 и 50 базисни пункта. Доходността от първокласни офиси е останала стабилна в целия регион с изключение на Словения, където е отчетен спад от 25 базисни пункта. Доходността от първокласни индустриални имоти се е свила на всички пазари, като в Сърбия и България е намаляла с 25 базисни пункта, а на останалите два пазара – с половин пункт.

Данните на CBRE сочат, че доходността от търговски центрове у нас е била 7% миналата година, а от офиси и логистични имоти – съответно 7,75% и 9%.

34% от чуждестранните инвестиции в бизнес имоти миналата година са дошли от южноафрикански компании, а 15% - от местни инвеститори. Испания и Полша имат дял от съответно 13% и 8%.