Зоната около Paradise Center е най-предпочитана от наемателите на офиси в София

6.12.2019 г.
69% от компаниите очакват разрастването на персонала им да продължи през следващите две години

Районът на Лозенец/Хладилника и по-конкретно зоната около мол Paradise Center е най-предпочитаната локация за наемателите на офис площи в София, показва проучване на консултантската компания MBL. В допитването са взели участие 100 компании, които са наематели на офис площи клас А и Б в столицата. В тях работят над 22 хил. души и те заемат 274 хил. кв. м офис площи, от които 63 на сто са офиси клас А.

76% от участниците в проучването намират района на Лозенец/Хладилника за подходящ за техните нужди. Следват централната градска част със 73% и район Изток/Изгрев с 57%. 

По отношение на общия размер на наетите площи класацията отново се оглавява от Лозенец/Хладилника със 79%, следван от центъра с 63% и района на Бизнес Парк София с 51%. Лидерът в класацията през предходните години – Цариградско шосе, сега не попада в топ 3.

Освен добрия и удобен градски транспорт наличието на достатъчно паркоместа също е определящо при избора на офис. Според изследването 75% от наемателите имат нужда от допълнителен паркинг. Средното съотношение на паркоместа спрямо наета площ сред запитаните възлиза на 1 място на 69 кв.м, като при офисите от клас А то е 58 кв.м, а при клас Б  - 96 кв.м.

69% от запитаните компании очакват разрастването на персонала им да продължи през следващите две години, което е лек спад спрямо 70% през 2018 г. Видима промяна се наблюдава обаче в обема на планираното увеличение. Компаниите, предвиждащи служителите им да нараснат с над 25% тази година, са само 21% спрямо близо една трета от запитаните през 2018 г. За сметка на това се е увеличил делът компаниите, планиращи ръст на персонала до 25% -  48 на сто спрямо 39 на сто миналата година.

90% от компаниите са планирали резерв при наемането на офисите си. Средният размер на буфера сред наемателите към момента възлиза на 16% от наетата площ, като най-висок е при IT компаниите (26%), а най-нисък - в сферата на професионалните услуги (9%). Независимо от наличието на свободно пространство в офисите им 54% от запитаните планират увеличение на наетите площи през следващите няколко години – 30% през 2020, 11% през 2021 и 13% през 2022.

Очаква се в бъдеще новите технологии и феноменът споделено офис пространство да имат все по-голямо влияние върху ежедневните дейности на все повече компании, а също и да се отразят на стратегията им за офис площите, които ползват. Към момента 74% от анкетираните компании са посочили, че никога не са ползвали споделено офис пространство и не планират да го направят в обозримо бъдеще. 15% са ползвали, 7% планират да ползват, а 4% и в момента обитават офиси за съвместна работа. Като основна причина за наемането на споделено пространство половината компании отбелязват нуждата от краткосрочен наем или временни работни места.

По отношение на новите технологии компаниите очакват най-осезаемо влияние върху бизнес функциите им да имат изкуственият интелект и интернет на нещата (IoT). Очаква се изкуственият интелект да повлияе най-осезаемо на ежедневните дейности като цяло и най-вече на продажбите, докато за IoT запитаните смятат, че ще има най-важно приложение при недвижимите имоти и по-специално в частта фасилити мениджмънт.

По отношение на удовлетвореността от сегашните им офиси 78% от наемателите смятат, че има какво да се подобри. Това са основно ВиК системата (38%), цялостното качество на сградата (23%) и фасилити мениджмънтът (18%).

Източник: investor.bg