Злати Димитров, "СитиБул": Оптимизмът се завръща на пазара на имоти

22.4.2021 г.

Визитка: "СитиБул" ООД е създадена през 1997 г. в София от Злати Димитров и е сред първите агенции в страната. През годините компанията разширява дейността си, съобразявайки се с бързо развиващия се пазар. В момента агенцията работи на няколко различни маркетингови нива - стопанисване и управление на недвижими имоти, консултация и продажба на апаратменти, сгради, офиси, парцели, финансиране. Злати Димитров е иноватор за времето си и още през 90-те години на миналия век поставя началото на нов за България проект - Управление на недвижими имоти. Днес, 24 години по-късно, броят на стопанисваните  от агенцията имоти надвишава няколкостотин, а хората, гласуващи доверие на фирмата, стават все повече.

 

Г-н Димитров, как се развива пазарът на недвижими имоти в страната?

Имотният пазар остана стабилен в края на миналата година, но поредните въведени ограничения намалиха обичайната за периода висока активност, по-конкретно - от втората половина на ноември до края на годината. Регистрирахме и лек спад в търсенето при инвеститорите, купуващи с цел отдаване под наем. Това може да се обясни както с емоционални фактори, свързани с икономическата обстановка, така и с намалените приходи от работещите в чужбина българи. От началото на 2021 г. наблюдаваме отчетлив ръст в търсенето и като цяло оптимизмът се завръща на пазара. Това неизбежно ще предизвика и възстановяване на инвестиционната активност в строителния бранш.

Каква е прогнозата ви за развитието на пазара през 2021 г.?

През следващите месеци при продажбите на жилищни имоти се очаква продължаване на умерения възходящ тренд, паралелно с повишаване на икономическата активност и потреблението. Сегментът с наеми остава най-засегнат и негативната картина се запази и през първото тримесечие на 2021 г. С настъпването на традиционно силния летен сезон обаче очакваме да се засили търсенето и този пазар също да се балансира.

Строителните предприемачи практически минаха безболезнено през икономическите сътресения през 2020 г. и според нас търсенето на атрактивни инвестиционни възможности от тяхна страна ще се възобнови. Известното забавяне през миналата година дори може да изиграе положителна роля, предотвратявайки ситуация на свръхпредлагане.

Кои, според Вас, са най-сериозните проблеми на бранша? Как могат да бъдат преодолени?

Най-сериозният проблем, пред който се изправя всеки брокер, е заблудата у много хора по повод необходимостта от консултант. Мненията са в двете крайности, никоя от които не води да максималните резултати, които всеки клиент търси. Голяма част от хората смятат, че изобщо не им трябва брокер, а други, че ако ги обслужват много фирми наведнъж, ще направят по-изгодна сделка. И двата варианта водят до поемане на несъзнателни и нежелани рискове. Начинът да се избегнат тези грешки е чрез повече обществени проекти, с цел масово информиране на хората по темата. Кампания с акцент върху предимствата на ексклузивните договори би стопила недоверието у потенциалните клиенти, с което те подхождат в първоначалните преговори. Информираността винаги дава спокойствие, че е направен правилен избор.

Сблъсквате ли се с лоши практики в сектора и кои са най-често срещаните?

Наличието на нелоялната конкуренция и недобросъвестно търговско поведение сред някои колеги са част от лошите практики в сектора, с които се борим всеки ден. Използването на рекламната стратегия „само за частни лица“ възпрепрятства нормалния процес на работа и ограничава възможностите, които ние можем да предложим на нашите доверени клиенти. Тази, за съжаление масова практика, освен че е некоректна и нелоялна, води и до общ спад в качеството на брокерската услуга. Той, от своя страна, отблъсква клиентите и в резултат се сформира негативно обществено мнение за целия бранш. За нас е важно да служим на нашите клиентите по най-добрия начин и призоваваме всички колеги да приоритизират интереса на своите клиенти пред краткосрочния личен интерес. Само по този начин бихме печелили доверието и респекта на хората, които ще ни се отплатят нееднократно в бъдеще.

Какви са основните предизвикателства пред Вашата компания и екипа Ви?

В "СитиБул" работим с добре изградена мрежа от доволни клиенти, които през годините винаги са ни препоръчвали на свои познати и приятели. Този метод на работа ни помогна да преминем по-леко през сътресенията около Ковид-кризата през изминалата година. Най-голямото предизвикателство беше страха на клиентите от физическия контакт при провеждане на огледи. Въпреки това, с проактивните купувачи и продавачи успяхме да реализираме добри печалби и да реализираме успешни продажби, използвайки по-нестандартни методи. Пандемията постави на изпитание работата и ежедневието на всички ни, но ние можем спокойно да заявим, че напълно сме се справили с основните предизвикателства, породени от нея, и се адаптираме към новостите всеки ден, дигитализирайки все по-голяма част от услугите ни.

Какви са ползите от членството Ви в НСНИ? Какво Ви донесе то?

Браншът за недвижими имоти има нужда от регулиране на взаимоотношенията между участниците на пазара и именно работата на НСНИ в тази посока е причина да сме член на Сдружението от дълги години. Ползите от членството ни в НСНИ си проличават и в ежедневната ни работа. Имиджовият ефект, който има Сдружението, улеснява работата ни и вдъхва сигурност у клиентите. По този начин той ни помага да спечелим тяхното доверие още в ранен етап от нашите взаимоотношения. Членството в Национално сдружение Недвижими имоти и спазването на Етичния кодекс е мерило за професионализъм.

Източник: НСНИ