Седма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2021

14.5.2021 г.

Под патронажа на ректора на Университет за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров, днес се проведе седмата международна научно-практическа конференция “Недвижими имоти & Бизнес“.

Докт. Добромир Ганев - Председател на УС на Национално сдружение недвижими имоти и Гл. ас. д.-р Анна Господинова – сертифициран оценител на недвижими имоти, представиха и дискутираха с останалите участници темата „Предимства от използването на LARIS MLS на пазара на недвижими имоти в България“.

Пазарът на имоти в България се нуждае от платформа, в която информацията да бъде изчерпателна, достоверна и точна, с отсъствие на подвеждащи данни в офертите за продажби и наеми. Квалифицираните брокери на недвижими имоти, владеещи умението да сключват договори с права (Ексклузивни договори) със своите клиенти, работят със значителен брой препоръчани клиенти. Доверието, професионализма и спазването на етични стандарти са в пряка зависимост с просперитета на агенциите за недвижими имоти и в частност на брокера/агента.

Темата бе дискутирана с голям интерес от академичното общество, което потвърждава, че развитието на пазара на недвижими имоти върви в посока, която вече е утвърдена в европейски и световен план.

Информация с материали и доклади от конференцията ще бъде публикувана в списанието Недвижими имоти & Бизнес, което се издава от академичният състав на катедра „Недвижима собственост” при Бизнес факултета на Университета за национално и световно стопанство – София. Катедрата има повече от 10 годишен опит в обучението на студенти по специалностите „Бизнес с недвижими имоти”, „Мениджмънт на недвижимата собственост”, „Пропърти мениджмънт” и др.