Сделките с имоти се оживяват през май. Но пак са с 30% под миналогодишните

4.6.2020 г.
Делът на покупките в шестте големи града намалява до 37.5% от всички, което е белег, че и пазарът извън тях се оживява

Покупките на недвижими имоти през май започват да се възстановяват: те са с 30.7% под тези от същия период на 2019 г. Това е подобрение спрямо април - единственият пълен месец в извънредно положение, през който те се сринаха с 55% на годишна база. Май и март - и двата месеца, които наполовина бяха в условията на извънредното положение заради COVID кризата, имат сходен резултат - спад около 30% на годишна база. (27.5% през март). За отбелязване е, че по данни на агенции пазарът преди 13 март е по-активен в сравнение със същия период на предходната година, но и в периода до 13 май извънредните мерки не бяха със строгостта при въвеждането им. Тоест не може да се предполага пълно възстановяване на пазара след отпадането на извънредното положение.

През май 2020 г. по данни на Агенцията по вписванията, предоставени на "Капитал", в страната са изповядани 11 270 покупко-продажби на недвижими имоти - сгради и земя, при 16 251 година по-рано.

София - с най-малък спад в активността

За втори пореден месец сред шестте големи града с най-малки поражения при броя сделки е пазарът в София. Най-тежък за активността в столицата беше април - със спад от 32.9% на годишна база. През май картината е с десет процентни пункта по-добра. В София са вписани 1771 покупко-продажби при 2261 миналата година (отлив от 21.6%).

Средният спад за трите месеца на извънредното положение в София е 24% - отново най-малък за страната. Вписани са 5321 покупко-продажби при 7008 за същия период година по-рано.

Пловдив и Варна делят второто място

През май в Пловдив и във Варна спадът на покупко-продажбите намалява почти наполовина в сравнение с април.

В Пловдив са вписани 895 сделки при 1174 предходната година (23.8% минус). Нивото е почти идентично с показателя за март (също минус 23.8% на годишна база), докато през април понижението е 49.4%. Но ако през март Пловдив беше градът с най-голям спад на активността сред шестте големи, през май всички те освен София са в по-тежко състояние от него. За трите месеца на извънредното положение в Пловдив са сключени 2517 покупко-продажби при 3740 година по-рано. Това е намаление от 32.7% и класира Пловдив на трето място в топ 6 градовете за периода.

Във Варна през май са вписани 727 покупко-продажби при 987 през същия месец на миналата година. Спадът е 26.3%, което поставя града на трето място за месеца. През април той беше на второ място след София с намаление от 44.7%, а през март отливът в града беше около 13%. Варна е най-добре представящият се град след София за трите месеца общо - със спад на сделките от 28.8% - 2151 покупко-продажби при 3019 година по-рано.

Бургас и Русе - около средното за страната

В Бургас отливът при покупко-продажбите през май все още се измерва с тридесетици - 34.9%. Вписани са 319 сделки при 490 година по-рано. През март спадът в морския град беше идентичен със софийския - 17%, а през април достигна 49.7%. Сумарно за трите месеца Бургас е на четвърто място след големите градове с намаление от 33% - 1018 сделки при 1522 година по-рано.

Около средното за страната гравитира и Русе. През май покупко-продажбите в града намаляват с 29.9%. Вписани са 288 сделки при 411 година по-рано. Общо за трите месеца в града са изповядани 828 сделки при 1260 година по-рано. Намалението е 34% и отрежда на Русе предпоследно място.

Стара Загора - на опашката

Най-бавно се възстановяват покупко-продажбите в Стара Загора. През май това е единственият град сред шестте големи със спад в четиридесетици (42.7%). Вписани са 224 покупко-продажби при 391 година по-рано. Общо за трите месеца спадът е 37% - най-голям сред градовете в топ 6. В Стара Загора са сключени 742 сделки при 1179 година по-рано.

Данните за май подсказват, че пазарът извън големите градове също започва да се възстановява. През миналата година общият дял на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора при покупко-продажбите се движи около 36% от всички. За трите месеца в извънредно положение той е средно 41%. Толкова е и през март. През април нараства до 45%. А през май вече пада на 37.5%, което е по-близко до нормалните нива за съответните месеци през предходната година.

Източник: capital.bg