Разрешеното и новозапочнатото жилищно строителство у нас растат през 2021

9.2.2022 г.
Над 25 хил. нови жилища са започнали да се строят в страната през миналата година, сочат данни на НСИ

Издадените разрешения за строеж за жилищни сгради и новозапочнатото жилищно строителство са се ускорили в края на миналата година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Разрешеното и новозапочнатото жилищно строителство у нас са нараснали през 2021 г. в сравнение с година по-рано въпреки затрудненията заради поскъпването на строителните материали, сочат данните на националната статистика. 

През четвъртото тримесечие на миналата година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1910 жилищни сгради с 12 394 жилища в тях и разгъната застроена площ от малко над 1,4 млн. кв. м.

Спрямо предходното тримесечие жилищните сгради се увеличават с 3,5%, а жилищата в тях също нарастват с 39,6%, както и общата им застроена площ – с 32,9%. На годишна база ръстът при разрешените за строителство жилищни сгради достига 31,6%, жилищата в тях се увеличават с 26,7%, а общата и застроена площ набъбва с 10,1%.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в София – 5212, следвана от Пловдив с 3010, Варна с 1332, Бургас с 562 и Стара Загора с 378.

Общо през 2021 г. в цялата страна са издадени разрешения за строеж на близо 40 хил. жилища, което е почти с 36% (над 10 хил. жилища) повече спрямо 2020 г., показват изчисления на Investor.bg на база данните на НСИ.

В София през миналата година е било разрешено строителството на 17 773 нови жилища спрямо 9909 година по-рано. Във Варна са издадени разрешения за строеж на 4607 нови жилища, като броят им също се увеличава спрямо 2020 г., когато са 3200. В Пловдив и Бургас обаче разрешенията за строеж на нови жилища намаляват съответно с близо 3% и с 11%.

В края на миналата година местните администрации са издали и разрешения за строеж на 33 административни или офис сгради с разгъната застроена площ (РЗП) от 36 719 кв. м. Броят им нараства близо три пъти спрямо предходното тримесечие, а разгънатата им застроена площ расте над пет пъти. На годишна база издадените разрешителни за строеж на административни сгради или офиси са със 135,7% повече, а площта им е с 29,8% повече спрямо края на 2020 г.

1171 други сгради са получили разрешение за строеж през четвъртото тримесечие на 2021 г., а общата им РЗП достига 793 866 кв. м. Спрямо третото тримесечие броят им е намалял с 1%, но общата им застроена площ е с 10,1% повече. На годишна база обаче както броят, така и РЗП на разрешените за строителство други сгради се увеличава чувствително, съответно с 16,5% и 54%.

Новозапочнато строителство

През четвъртото тримесечие на миналата година е започнало строителството на 1319 жилищни сгради със 7336 жилища в тях и РЗП от 871 631 кв. м. Спрямо предходното тримесечие новозапочнатите жилищни сгради намаляват с 2,8%, но жилищата в тях се увеличават с 12,4%, както и разгънатата им застроена площ – с 6,8%. На годишна база започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 30,9%, а жилищата в тях растат с 30,6%, както и общата им застроена площ – с 24,1%.

В София в края на миналата година е започнало строителството на 5212 жилища, което ѝ отрежда лидерско място в страната. Пловдив е на второ място с 3010 жилища, следван от Варна с 1336 и Бургас с 562. Другите градове у нас с започнато строителство на над сто нови жилища за тримесечие са Благоевград със 158, Велико Търново със 145, Кърджали с 282, Пазарджик със 127, Перник със 115, София-област с 292, Стара Загора с 378, Търговище със 132 и Хасково с 219.

Общо за 2021 г. в страната е започнало строителството на 25 152 нови жилища, като броят им е по-голям в сравнение с година по-рано, когато достига 20 735. В София през миналата година е започнало строителството на 10 745 нови жилища, което е ръст спрямо 7081 през 2020 г. Новото жилищно строителство нараства и в Пловдив с 2398 новозапочнати жилища през миналата година при 2092 през 2020 г. Не такава обаче е картината по Черноморието, където новото жилищно строителство се е забавило през миналата година. Във Варна са стартирани 3392 нови жилища спрямо 3673 година по-рано, а в Бургас те са 1841 при 2286 през 2020 г.

В края на 2021 г. е започнало и строителството на 14 административни или офис сгради с РЗП от 16 538 кв. м. Броят им остава без промяна спрямо предходното тримесечие, а площта им намалява със 7,4%. На годишна база броят на започнатите административни сгради нараства със 7,7%, а тяхната РЗП се увеличава с 29,2%.

През четвъртото тримесечие е започнало и строителството на 607 други сгради с обща площ от 529 151 кв. м. Броят им е с 5,6% повече на тримесечна база, а площта им нараства с 28,3%. Спрямо 2020 г. броят на новозапочнатите други сгради е нараснал с 6,1%, а площта им е с 40,4% по-голяма.

Пловдив остава лидер в сегмента на новостроящите се други сгради със започнати над 173 хил. кв. м през миналата година. На второ място е София с над 96 хил. кв. м, а третото място изненадващо е за Пазарджик с малко над 87 хил. кв. м.

Източник: investor.bg