Новото жилищно строителство в София расте с 50% през полугодието

5.8.2021 г.
Строителството на офиси остава слабо в сянката на пандемията

Новозапочнатото жилищно строителство в София нараства с около 50% през първото полугодие на тази година спрямо същия период на миналата година, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Националния статистически институт.

През първите шест месеца на годината в столицата е започнало строителството на 4795 жилища спрямо 3308 година по-рано, което е ръст с 45%. Общата им разгъната застроена площ (РЗП) достига 567 683 кв. м, като нараства с 51% спрямо първото полугодие на миналата година, което беше белязано от блокадата заради коронавирусната пандемия.

В цялата страна през първото полугодие също е отбелязан двуцифрен ръст на новозапочнатите жилища на годишна база, както по брой, така и по РЗП, съответно с 22,5% и 25,4%. Между януари и юни у нас е започнало строителството на 11 290 жилища с обща разгъната застроена площ от 1,4 млн. кв. м.

Първото полугодие е било силно за новото жилищно строителство и в Пловдив с 1231 новозапочнати жилища с РЗП от 176 652 кв. м. Тяхната площ нараства с 26,2% спрямо първото полугодие на 2020 г., а броят им е нагоре с 6,8%.

В същото време на морето строителството на нови жилища се забавя, като Варна и Бургас отчитат спад на общата площ на новозапочнатите жилища от съответно 13,5% и 20,3%. През първото полугодие в двата най-големи черноморски града е започнало строителството на съответно 1340 и 1009 жилища.

Спадът се дължи на по-слабото начало на годината, докато през второто тримесечие новото жилищно строителство набира скорост и Варна дори измества Пловдив от второто място у нас по брой започнати жилища и разгъната застроена площ – 706 и малко над 97 хил. кв. м в морската столица спрямо 518 и от близо 77 хил. кв. м в Града под тепетата. В Бургас новозапочнатите жилища през второто тримесечие също са повече от тези в Пловдив – 569, но общата им площ е по-малка и достига малко над 60 хил. кв. м.

Само през второто тримесечие у нас е започнало строителството на 1410 жилищни сгради с 5993 жилища в тях и застроена площ от 784 124 кв. м, сочат данните на НСИ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 41,3%, жилищата в тях - с 13,1%, както и разгънатата им застроена площ - с 18,7%.
Двуцифрени са ръстовете и на годишна база, като жилищните сгради се увеличават с 44%, жилищата в тях – с 25,7%, а общата им застроена площ – с 26%.

Още по-впечатляващи са ръстовете на издадените разрешения за строеж на жилища през първото полугодие. В София е разрешено строителството на общо 8287 жилища с обща площ от близо 950 хил. кв. м, което е скок със съответно 90,3% и 61,5% спрямо същия период на миналата година. В Пловдив е разрешено строителството на 2836 жилища с обща площ от малко над 295 хил. кв. м и на годишна база, като те нарастват съответно с 56,7% и 38,2%.

По морето разрешеното жилищно строителство през първото полугодие също расте спрямо същия период на 2020 г., но с по-бавна скорост. Във Варна 2487 жилища са получили разрешение за строеж между януари и юни с обща площ от малко над 273 хил. кв. м. Броят им е с 56,1% повече, но общата им площ е нагоре само с 6%. Подобна е картината и в Бургас, където площта на получилите разрешение за строеж жилища се увеличава с 8% спрямо първото полугодие на 2020 г., а броят им намалява с близо 14%.

Общо местните администрации в страната са издали разрешения за строеж на 18 727 жилища през първото полугодие, което е ръст с 53% спрямо същия период на миналата година. А общата им площ от 2,2 млн. кв. м е нагоре с 34,8% на годишна база.

Само през второто тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1745 жилищни сгради с 9952 жилища в тях и 1 181 550 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие разрешителните за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12,9%, жилищата в тях - с 13,4%, както и общата им застроена площ - с 14,9%. На годишна база строителните разрешителни за нови жилищни сгради се увеличават с 28,1%, жилищата в тях - с 67,9%, а разгънатата им застроена площ - с 43,5%.

Строителството на офиси остава мудно

Строителството на офис сгради у нас запазва бавните обороти, наложени от пандемията заради работата от разстояние и несигурността за нуждите от офис площи на компаниите в бъдеще. 28 нови административни и офис сгради са започнали да се строят у нас между януари и юни, а общата им площ достига близо 24 хил. кв. м и намалява 24,4% на годишна база.

През същия период е започнало и строителството на 1218 други сгради с обща площ от около 767 хил. кв. м, което е спад с 4,7% спрямо същия период на миналата година.

Забавянето обаче се дължи на слабото начало на годината, докато през второто тримесечие се забелязват първи признаци на съживяване на новото офис строителство. Между април и юни е започнало строителството на 21 административни и офис сгради с РЗП от 19 915 кв. м, като броят им се е увеличил двойно спрямо първите три месеца на годината, а общата им застроена площ е нараснала близо четири пъти. В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. обаче новозапочнатите офис сгради остават без промяна, а тяхната РЗП намалява с 25,8%. 

Раздвижване на офис строителството у нас може да се очаква и ако се съди по броя на издадените разрешения за строеж на офис и административни сгради през първото полугодие. Те са за 54 сгради с обща площ от малко над 138 хил. кв. м, като РЗП-то им нараства с 67,4% спрямо първите шест месеца на миналата година. 

Само през второто тримесечие на тази година 26 офис сгради са получили разрешение за строеж с обща площ от близо 45 хил. кв. м, като тяхната РЗП намалява с 51,8% спрямо първите три месеца на тази година, но на годишна база бележи ръст от 144,9%. 

Между април и юни е започнало и строителството на 642 други сгради с обща площ от 419 529 кв. м, показват данните на НСИ. Спрямо първото тримесечие на тази година броят им е нараснал с 11,5%, а площта им - с 20,8%. На годишна база броят на новозапочнатите други сгради расте с 9,9%, а общата им РЗП е по-голяма с 42,7%. 

През второто тримесечие София изпреварва Пловдив по обща площ на новозапочнатите други сгради – близо 53 хил. кв. м спрямо малко над 40 хил. кв. м в Града под тепетата. Пловдив отстъпва и пред София-област, където новозапочнатите други сгради са с общо РЗП от почти 41 хил. кв. м. Ямбол е на четвърто място сред градовете у нас с най-активно ново строителство на други сгради през второто тримесечие с около 39 500 кв. м.

През първото полугодие 2331 други сгради са получили разрешение за строеж, а общата им площ достига малко над 1 млн. кв. м и расте с 14,3% на годишна база. 

Само през второто тримесечие 1214 други сгради с РЗП от близо 449 хил. кв. м са получили разрешение за строеж, като на тримесечна база площта им намалява с 22,6%, а на годишна основа бележи ръст с 5%.

Източник: investor.bg