Най-голям брой нови сгради се строят в областите Пловдив и Варна

9.5.2022 г.

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 850 жилищни сгради с 9 489 жилища в тях и 1 171 388 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв. м РЗП и на 1 071 други сгради с 572 703 кв. м РЗП.

Това сочат данните на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3.1%, броят на жилищата в тях - с 23.4%, както и общата им застроена площ - със 17.1%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им - с 45.5%, така и при разгънатата им застроена площ - с 54.3%.

Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8.5% по-малко, а общата им застроена площ - с 27.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19.7%, жилищата в тях - с 8.1%, а разгънатата им застроена площ - с 13.9%.

Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 35.7 и 82.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 1.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 321, София (столица) - 229, София - 229, Варна - 191, и Бургас - 141. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 316, Пловдив - 1 921, Варна - 1 065, Стара Загора - 656, и Бургас - 501.

През първото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 269 жилищни сгради със 7 657 жилища в тях и със 787 999 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 8 089 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 442 697 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.8%, разгънатата им застроена площ - с 9.6%, но жилищата в тях се увеличават с 4.4%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 21.4 и 51.1%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 5.8%, както и общата им застроена площ - с 14.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 27.2%, жилищата в тях - с 44.6%, както и общата им застроена площ - с 19.3%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 57.1%, а тяхната РЗП - с 99.5%. Започнал е строежът на 0.7% по-малко други видове сгради, но с 27.4% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 208 жилищни и 52 други сгради; Варна - 215 жилищни и 21 други сгради; София (столица) - 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София - 117 жилищни и 41 други сгради; Бургас - 109 жилищни и 26 други сгради.

Източник: profit.bg