Какво се случва с жилищата към края на април

1.5.2020 г.
Пазарът се стабилизира отчитат анализатори

Периодът 1 януари-13 март 2020 г. беше изключително динамичен за пазара на недвижими имоти у нас и отчете значителен ръст в броя на реализираните сделки. От 13-ти до момента обаче ситуация се промени много бързо. „Досега не се беше случвало толкова рязко превключване от бум в пауза, но доброто състояние на пазара преди кризата дава основание да смятаме, че възстановяването ще бъде бързо при благоприятно развитие на епидемията и последвалата от нея икономическа стагнация", казва Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties.

Сделки се сключваха активно през цялото тримесечие, буквално до момента на обявяване на извънредното положение. Данните на компанията на база новосключени сделки показват задържане на обема от реализирани сделки на сходни нива като тези през първите месеци на 2019 г. По-голямата част от покупко-продажбите са почти финализирани и отказите към момента са минимални.

Въпросът, който всички участници на пазара си задават е, какво ще се случи отсега нататък. „Все още е много трудно да се правят прогнози поради недостатъчната яснота относно времевите хоризонти за справяне с епидемията. Все пак, вече разполагаме с някои ранни индикации относно развитието на пазара и възстановяването на активността. Oт средата на април се забелязва раздвижване, тъй като хората се пренастроиха към новата реалност и започват да възобновяват действия по изпълнение на своите планове и бизнес задачи”, коментира Стойкова.

Пазарната активност се възстановява. Доказателство за това е нарастващият брой запитвания за имоти, които се върнаха на нивата отпреди кризата. Наред с виртуалните огледи, започват да се провеждат и все повече реални, без които трудно би се стигало до сделки.

Цените на имотите за момента остават без съществено изменение. Продавачите са в изчаквателна позиция, докато има повече яснота какво предстои. Купувачите също изчакват - по-ниски цени или да видят дали ще останат на работа и при какви условия ще могат да се финансират от банките. Страните са отворени към диалог и преговори.

Интересът е насочен основно към жилища в напреднал етап на строителство или завършени с Акт 16. Също така, особен интерес привличат качествените и високостойностни имоти, както и имотите с уникални характеристики и местоположение.

Работата по строителните обекти не спира. Повечето от тях дадоха уверение, че разполагат с нужните материали, финансиране и предпазни мерки, за да продължат да работят. Това става видно в изминалите вече почти два месеца – много от обектите бележат значителен напредък и някои дори биват въвеждани в експлоатация.

Банките продължават да кредитират и като цяло кредитните им продукти не са много по-различни от това, което предлагаха преди кризата. Все пак, повишени са изискванията спрямо кредитополучателите, процентът на самоучастие и обезпеченията.

Източник: m.fakti.bg